RAAMSET

כבר ראיתם הצגות בישיבה. גם בעמידה כבר ראיתם. אפילו בהליכה. אבל המופע החדש והניסיוני של מסתורין בהשראת מצרים העתיקה, מזמין אתכם לעשות משהו שעוד לא עשיתם בתאטרון – לרקוד.

המופע RAAMSET הופך קבר מצרי קדום לרחבת אלקטרו משולחת רסן ואתם מוזמנים לתת בראש. סיפור עלילה של אהבה בלתי אפשרית וקנאה בוערת נפרס לצלילי הביט. סצינות המופע משתלבות בליינאפ שקושר יחד פולחן עתיק עם טראנס עכשווי וממריאות לגבהים חדשים של חוויה. הצגה כזאת עוד לא רקדתם !

ביקורות

[elfsight_whatsapp_chat id="1"]