Mystorin
theater

מופעים קרובים

נש(י)מה
28.02.2024 | יום רביעי | 18:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במתחם ארנה שבהרצליה. המופע יתפרס […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
28.02.2024 | יום רביעי | 19:30
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במתחם ארנה שבהרצליה. המופע יתפרס […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
28.02.2024 | יום רביעי | 21:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במתחם ארנה שבהרצליה. המופע יתפרס […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
29.02.2024 | יום חמישי | 18:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במתחם ארנה שבהרצליה. המופע יתפרס […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
29.02.2024 | יום חמישי | 19:30
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במתחם ארנה שבהרצליה. המופע יתפרס […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
04.03.2024 | יום שני | 18:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
04.03.2024 | יום שני | 19:30
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
04.03.2024 | יום שני | 21:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
07.03.2024 | יום חמישי | 18:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
07.03.2024 | יום חמישי | 19:30
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה
נש(י)מה
07.03.2024 | יום חמישי | 21:00
נש(י)מה – חוויה תיאטרלית-רוחנית ראשונה מסוגה. 🌬️ תיאטרון מסתורין מזמין אתכם למסע אומנותי ומרפא, שיתקיים במבנה שערי צדק הישן. המופע […]
לצלול לחוויה